Регистрация
   
 
 
Измерение объема Помимо цен, столбчатые диаграммы нередко отражают объем торгов, т.е. количество акций, купленных или проданных за определенный период времени, представленный каждым столбиком. На дневной диаграмме объем торгов отражает совокупное количество акций, купленных или проданных в течение соответствующего торгового дня. По соглашению этот объем отображается в виде отдельной столбчатой диаграммы и обычно приводится непосредственно под диаграммой цены акций.
Сочетание накопления
  • Предприятие осуществляет права владения.
  • Предприятие не отвечает по обязательствам организации, которой оно подчинено.
Популярные новости

Главная Новости

Заява про реєстрацію у Фонді соціального страхування

Опубликовано: 01.09.2018

видео Заява про реєстрацію у Фонді соціального страхування

Чи покращився в Україні бізнес клімат? Перша Шпальта від 19 січня

Заява про реєстрацію у Фонді соціального страхування

.


Відшкодування для травмованих на виробництві

                                                                                                                                          ______________________________________


Ухвала щодо визнання недійсним аукціону продажу майна “Перемога” не оприлюднена

                                                                                                                                             (назва органу реєстрації у давальному відмінку)

                             

 

 

                                                                                              ЗАЯВА

                                     Про реєстрацію (перереєстрацію) у Фонді соціального страхування    

 

____________________________________________________________________________________________________

                                                                                       (прізвище, ім'я, по-батькові)

Місце проживання    _______________________________________________________________

                                                                                           (поштовий індекс, адреса)

Телефон _____________________      

Ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) - платників податків та

інших обов'язкових платежів   ________________________________ 

Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи*

від    № ______________ _______________________

                                                                                                             (дата)

Найменування органу, що видав свідоцтво про державну реєстрацію   

______________________________________________________________________________

                                                                                                     (найменування банку)

Розрахунковий рахунок №    в  _______________________________________________________ 

                                                                                                             Код банку    

Прошу зареєструвати як страхувальника у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

З порядком нарахування і сплати страхових внесків до Фонду ознайомлений. Страхові внески буду сплачувати у строки, визначені для сплати внесків.

 

Підпис      ___________________________________ 

                                                                       (підпис)

Дата "__" _________________ _____р.

 

* В разі відсутності вказівного свідоцтва, вказуються дані з документів, зазначених в п. 2.6.2. "Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності", копії яких надаються в кожному конкретному випадку.

 


© "me-job.info" Все права защищены.
Управление предприятием осуществляется на основе единоначалия. Общественные организации и весь коллектив работ-пиков предприятия принимают широкое участие в обсуждении и осуществлении мероприятий по обеспечению выполнения государственного плана, развитию и совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности предприятия, улучшению условий труда и быта его работников. Предприятие во всей своей деятельности обязано соблюдать социалистическую законность и государственную дисциплину. Предоставленные предприятию права должны использоваться в интересах всего народного хозяйства и коллектива работников предприятия.
   
rss