Регистрация
   
 
 
Измерение объема Помимо цен, столбчатые диаграммы нередко отражают объем торгов, т.е. количество акций, купленных или проданных за определенный период времени, представленный каждым столбиком. На дневной диаграмме объем торгов отражает совокупное количество акций, купленных или проданных в течение соответствующего торгового дня. По соглашению этот объем отображается в виде отдельной столбчатой диаграммы и обычно приводится непосредственно под диаграммой цены акций.
Сочетание накопления
  • Предприятие осуществляет права владения.
  • Предприятие не отвечает по обязательствам организации, которой оно подчинено.
Популярные новости

Главная Новости

Законопроект про вдосконалення безпеки дорожнього руху: посилення відповідальності власників транспортних засобів і фіксація ДТП за допомогою технічних засобів

Опубликовано: 08.10.2018

Відповідальність несе власник транспортного засобу

Законопроект пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі — КУАП ), згідно з яким право володіння і користування транспортним засобом належить лише власнику (співвласнику) транспортного засобу. При цьому власником транспортного засобу є юридичні та фізичні особи, які відповідно до законів України є власниками або законними власниками (користувачами) транспортних засобів на основі права власності, права господарського ведення, оперативного управління, на підставі договору оренди або правомірно експлуатують транспортний засіб на інших законних підставах.

До адміністративної відповідальності притягатимуть власників (співвласників) транспортних засобів за правопорушення у сфері гарантування безпеки дорожнього руху, зафіксовані стаціонарними та пересувними технічними засобами, що працюють в автоматичному режимі (без участі оператора) і мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису.

Лише якщо власник транспортного засобу надасть документи або відомості, які підтверджують, що в момент фіксації адміністративного правопорушення стаціонарними та пересувними технічними засобами, що працюють в автоматичному режимі (без участі оператора) і мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, транспортний засіб, що належав йому, вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, такий власник транспортного засобу буде звільнений від адміністративної відповідальності, а справу про адміністративне порушення закриють.

За задумом автора законопроекту, відповідальність за порушення правил дорожнього руху під час фіксації такого правопорушення за допомогою спеціальних технічних засобів нестиме особа, на яку такий транспортний засіб зареєстрований. Це має стимулювати власників автомобілів відповідально ставитися не лише до кермування транспортним засобом, але і до вибору осіб, яким вони передають авто у тимчасове користування.

Фіксація правопорушень за допомогою технічних засобів

КУАП пропонують доповнити Розділом 24-1 «Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері гарантування безпеки дорожнього руху у випадку їхньої фіксації стаціонарними та пересувними технічними засобами, що працюють в автоматичному режимі (без участі оператора) і мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису».

Зокрема, законопроект пропонує передбачити, що правопорушення у сфері гарантування безпеки дорожнього руху, передбачені ч. 1-7 ст. 122 КУАП, можуть бути зафіксовані стаціонарними та пересувними технічними засобами, що працюють в автоматичному режимі (без участі оператора) і мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису. Ці засоби повинні бути сертифіковані відповідно до чинного законодавства України.

Планують, що обробку й аналіз показань стаціонарних та пересувних технічних засобів, що працюють в автоматичному режимі (без участі оператора) і мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, здійснюватиме спеціально створений підрозділ Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України з контролю фіксації правопорушень спеціальними технічними засобами.

Оскільки для оцінки відповідних показань і визначення їх прийняття як доказів необхідна спеціальна підготовка, передбачають, що справи про правопорушення, виявлені за допомоги фотофіксації, матимуть право розглядати лише посадові особи, які мають спеціальну підготовку.

У разі фіксації правопорушення у сфері гарантування безпеки дорожнього руху стаціонарними та пересувними технічними засобами, що працюють в автоматичному режимі (без участі оператора) і мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, показання таких технічних приладів можуть використовувати як докази у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог ст. 251 КУАП.

Показання таких спеціальних технічних засобів повинні чітко відображати державний реєстраційний номер транспортного засобу, а також містити інформацію про місце фіксації правопорушення, точну дату й час фіксації правопорушення і відповідні сертифікаційні дані технічного засобу.

Складання протоколу про правопорушення

Протягом трьох робочих днів з дати фіксації правопорушення працівник підрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України з контролю фіксації правопорушень спеціальними технічними засобами складає протокол про адміністративне правопорушення стосовно власника транспортного засобу.

У протоколі про адміністративне правопорушення, крім положень, передбачених ст. 256 цього Кодексу, повинні бути вказані дата і місце розгляду адміністративної справи. Дату розгляду адміністративної справи встановлюють протягом 30 календарних днів з дати складання протоколу. Розгляд справи призначають у підрозділі Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України з контролю фіксації правопорушень спеціальними технічними засобами за місцем реєстрації транспортного засобу.

Протокол складає у двох примірниках і підписує особа, яка його склала.

До протоколу додають візуальні матеріали, достатні для визначення правопорушення відповідно до технічних характеристик і сертифікаційних даних технічного засобу, за допомогою якого зафіксували правопорушення.

До протоколу додають також виписку з КУАП, що містить перелік прав особи, яку притягають до адміністративної відповідальності (ст. 268 КУАП), а також витяг з Конституції України (ст.. 63).

Один примірник протоколу про адміністративне правопорушення надсилають власнику транспортного засобу за адресою державної реєстрації такого транспортного засобу рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Особа, стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, не зобов'язана його підписувати.

Розгляд справи про правопорушення

Розгляд справи відбувається в дату та в місці, які були зазначені в протоколі про адміністративне правопорушення.

За розгляду справи про адміністративне правопорушення особа, яку притягують до адміністративної відповідальності, користується всіма процесуальними правами, наданими КУАП.

Якщо власник транспортного засобу надасть документи або відомості, які підтверджують, що в момент фіксації адміністративного правопорушення стаціонарними та пересувними технічними засобами, що працюють в автоматичному режимі (без участі оператора) і мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, транспортний засіб, що належав йому, вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, такий власник транспортного засобу звільняється від адміністративної відповідальності, а справу про адміністративне порушення закривають.

Якщо особа, яку притягують до адміністративної відповідальності, не з'явилася на розгляд справи, посадова особа, що розглядає справу, вирішує таку справу на підставі наявних доказів.

За результатами розгляду справи особа, уповноважена розглядати такі справи, ухвалює постанову у справі.

Протягом трьох робочих днів з дати ухвалення постанови її надсилають рекомендованим листом з повідомленням про вручення особі, щодо якої її ухвалили.

Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності може бути оскаржена в загальному порядку, передбаченому розділом 24 КУАП.


© "me-job.info" Все права защищены.
Управление предприятием осуществляется на основе единоначалия. Общественные организации и весь коллектив работ-пиков предприятия принимают широкое участие в обсуждении и осуществлении мероприятий по обеспечению выполнения государственного плана, развитию и совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности предприятия, улучшению условий труда и быта его работников. Предприятие во всей своей деятельности обязано соблюдать социалистическую законность и государственную дисциплину. Предоставленные предприятию права должны использоваться в интересах всего народного хозяйства и коллектива работников предприятия.
   
rss