Регистрация
   
 
 
Измерение объема Помимо цен, столбчатые диаграммы нередко отражают объем торгов, т.е. количество акций, купленных или проданных за определенный период времени, представленный каждым столбиком. На дневной диаграмме объем торгов отражает совокупное количество акций, купленных или проданных в течение соответствующего торгового дня. По соглашению этот объем отображается в виде отдельной столбчатой диаграммы и обычно приводится непосредственно под диаграммой цены акций.
Сочетание накопления
  • Предприятие осуществляет права владения.
  • Предприятие не отвечает по обязательствам организации, которой оно подчинено.
Популярные новости

Главная Новости

§4. адміністративно-правові ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ІНШИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК

Опубликовано: 22.10.2018

Органи внутрішніх справ ведуть адміністративно-правову боротьбу з такими правопорушеннями:

- азартні ігри, гадання в громадських місцях (ст. 181 КпАП України);

- заняття проституцією (ст. 181' КпАП України);

- порушення громадського порядку, що виявилось у приставанні до іноземних громадян з метою придбання речей (ст. 1812 КпАП України);

- порушення тиші в громадських місцях (ст. 182 КпАП України);

- завідомо неправдивий виклик спеціальних служб (ст. 183 КпАП України);

- невиконання батьками або особами, які їх заміняють, обов'язків по вихованню дітей (ст. 184 КпАП України).

Чиннимзаконодавством на органи внутрішніх справ покладено обов'язок здійснення нагляду за виконанням громадянами вищеназваних норм, а у разу їх порушення - застосування заходів попередження та припинення проступків. Посадові особи органів внутрішніх справ складають протокол про вчинений проступок та направляють його до компетентних органів, зокрема до адміністративної комісії (ст.ст. 181 ч.4, 1811, 1812, 182, 183 КпАП України); адміністративної комісії при виконавчому комітеті селищної, сільської Ради (ст.ст. 181 ч.4, 182, 183 КпАП України); виконавчого комітету селищної, сільської Ради (ст.ст. 181 ч.4, 182, 183 КпАП України) чи до суду (ст.ст. 181 ч. 1, 2, 3, 184 КпАП України). Виняток складає порушення громадського порядку, що виявилось у приставання до іноземних громадян з метою придбання речей (ст. 1812 КпАП України), бо цей склад правопорушення підвідомчий органам внутрішніх справ.

Приставання до іноземних громадян проявляється у порушенні елементарних правил поведінки у суспільстві, зокрема хватання за одежу, руки, заглядування у сумку, загороджування дороги, настирливе нав'язування свого знайомства, вимога продати або обміняти речі, випрошування подарунків та інші дії, направлені на придбання речей, наприклад, заключення парі.

Даний делікт здійснюється у громадських місцях (на вулиці, у транспорті, гуртожитку, магазині, кафе і т. ін.). Але слід звернути увагу на те, якщо приставання до іноземних громадян не передбачає мети придбання, то такі дії слід кваліфікувати як дрібне хуліганство (ст. 173 КпАП України).

Об'єктом цього виду правопорушення є відношення у сфері громадського порядку, зокрема соціальна діяльність по забезпеченню умов перебування іноземних громадян в Україні, їх особистої та майнової безпеки.

Речі, що є безпосереднім об'єктом даного правопорушення, які виявлені при затриманні, особистому огляді або огляді речей, вилучаються, про що складається протокол або ж про це робиться запис у протоколі про адміністративні правопорушення. Виявлені речі і зберігаються до розгляду справи.

Об'єктивна сторона цього правопорушення заключається у неділових контактах з іноземними громадянами з метою купівлі, обміну або придбання іншим способом у них речей.

Суб'єктом правопорушення є осудна особа, яка досягла на момент його здійснення шістнадцяти років.

Суб'єктивна сторона приставання до іноземних громадян з метою придбання речей характеризується тим, що особа усвідомлювала протиправний характер своєї дії, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

Для наявності складу правопорушення, передбаченого ст. 1812 КпАП України достатньо одного факту приставання до іноземних громадян, незалежно від того придбав чи ні правопорушник будь-які речі, але є докази, що умис особи був направлений на його здійснення.

Порушення громадського порядку, що виявилось у приставанні до іноземних громадян з метою купівлі, обміну або придбання іншим способом у них речей, тягне за собою попередження або накладання штрафу з конфіскацією придбаних речей або без такої.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладання штрафу з конфіскацією придбаних речей.

Протокол, як уже зазначалося, складають посадові особи органів внутрішніх справ. Такі справи розглядають начальники або заступники начальників відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники або заступники начальників органів внутрішніх справ на транспорті, а також начальники відділів міліції, які знаходяться в системі органів внутрішніх справ.

Згідно зі ст. 313 КпАП України постанова про конфіскацію речей виконується уповноваженою особою органів внутрішніх справ.

Контрольні запитання:

1. Адміністративно-правові заходи боротьби з дрібним хуліганством

2. Види адміністративного примусу

3. Заходи щодо припинення протиправних діянь

4. Адміністратгівно-правові заходи боротьби з пияцтвом та алкогом

лізмом

5. Повноваження кримінальної міліції у справах неповнолітніх


© "me-job.info" Все права защищены.
Управление предприятием осуществляется на основе единоначалия. Общественные организации и весь коллектив работ-пиков предприятия принимают широкое участие в обсуждении и осуществлении мероприятий по обеспечению выполнения государственного плана, развитию и совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности предприятия, улучшению условий труда и быта его работников. Предприятие во всей своей деятельности обязано соблюдать социалистическую законность и государственную дисциплину. Предоставленные предприятию права должны использоваться в интересах всего народного хозяйства и коллектива работников предприятия.
   
rss